Naturliga konsekvenser av ett missbruk.

June 24, 2019

Naturliga konsekvenser av ett missbruk.Det är viktigt att veta skillnaden mellan att straffa en missbrukare och att låta denne ta konsekvenserna av dom dåliga handlingar som missbrukaren gör.

Det är lätt att som anhörig fastna i möjliggörandets negativa spiral. Där man gör saker som tar bort konsekvenser för den som missbrukar för att man tror att man skyddar dom. 

 

Några exempel på detta är:

-Se till att personen kommer iväg på morgonen. - Betala räkningar och skulder till personen (knarkskulder) -Ljuger för andra om att det inte finns ett problem eller bortförklarar beteenden allt för att skydda missbrukaren. - Ge pengar eller annat stöd till personen för att han redan har ställt till det. - Köra den som missbrukar när han/hon ska hämta droger för att han eller hon mår så dåligt.

 

Möjliggörande startar alltid med goda intentioner. 

Signalen blir då till missbrukaren att denne kan fortsätta använda droger, vi anhöriga tar hand om de konsekvenserna som kommer upp. 

 

D.v.s. Missbrukaren tar droger = Anhöriga känner rädsla och skyddar = missbrukaren får inga konsekvenser = missbrukaren kan fortsätta ta droger, så börjar det om från början.

 

Om den som har ett alkohol- eller drogberoende inte behöver ta ansvar för de negativa konsekvenser som uppstår av missbruket, så kommer hon/han aldrig att hitta en anledning till förändring. 

 

En person ändrar sig endast om denne upplever att det finns ett problem. Därför är det viktigt att låta den alkohol- eller drogberoende själv hantera de naturliga konsekvenserna av hennes/hans drickande/drogmissbruk. 

Du är inte den som ska ta tag i detta. Överlåt ansvaret till den person som skapade problemet. Detta är inte att straffa personen.

 

Att motivera en person som inte har några problem eller inte ser problemet är väldigt svårt. Problemen måste bli verkliga för personen. Att skydda personen som dricker för mycket alkohol eller tar droger leder till att det tar länger tid för personen att se problemet. 

 

När en person vill förändra sin situation så går det lättare att hjälpa personen att ta tag i problemet och göra en behandling. Så en nyckel till detta är att sluta vara en möjliggörare.

 

Vi på Narconon tar gärna emot personer för motivation samtal och vi erbjuder en bra behandling för dom som vill bli drogfria och nyktra.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts