Featured Posts

September 15, 2020

Om man tittar på hur en missbrukares tankegång ser ut så skulle man kunna sammanfatta det med detta. PROBLEM + DROG = INGA PROBLEM NU.

March 11, 2020

En intervention görs för att få en person som missbrukar att förstå att han eller hon behöver hantera den situation uppkommit för att personen har ett missbruk av alkohol och narkotika (detta kan göras på andra beroenden också men vårt huvudsyfte är just alkohol och na...

March 10, 2020

Tillsammans kan vi rädda liv. Varje uppdrag är unikt och kräver helhetssyn. Därför är ett gott samarbete med dig som handläggare viktigt för oss.

• Narconon Eslöv tar emot via SoL och 27 § LVM. Cirka två tredjedelar av klienterna är placeringar från socialtjänsten. Övri...

January 31, 2020

”Men skärp dig”, ”Kom igen”, ”Det är väl bara att sluta”Dessa fraser är inte ovanliga att höra för en person som utveckat ett beroende. Men det är inte alltid

December 21, 2019

Det jag allra först tänker på är att det inte är en självklarhet att jag idag står här. Nykter, drogfri med stor ödmjukhet och vördnad inför livet,

December 14, 2019

Sedan Narconon startade i Sverige har många hittat vägen tillbaka till livet från den misär missbruket skapar.

Vår metod är fri från substitutions mediciner. 

Man lär sig helt enkelt att ta tag i sitt liv och styra det på rätt köl. På Narconon programmet lär man sig ta k...

November 24, 2019

Många har reagerat på att denna dokumentär har varit helt partisk och vinklad för att passa in på namnet på dokumentären, ”Lockad av Scientologi”. Namnet är ett påstående inte en frågeställning. Public service media som får statligt ekonomiskt stöd ska agera opartiskt.

...

November 7, 2019

Först och främst bör man skydda sig själv från effekterna av personens missbruk och låta den som missbrukar ta konsekvenserna av missbruket. Inte försöka städa upp efter personen eller hjälpa dom med pengar eller betala skulder eller lösa problem som dom får.

När person...

October 7, 2019

Narconon detox program är unikt när det gäller missbruks behandling. Samtidigt som det hjälper personen att kroppsligen återhämta sig och rensa ut dom drogresterna som tycks fastna i fettvävnaderna, hjälper det att lindra Post Akut Abstinens. 

Detta noggranna utformade...

October 4, 2019

I början av sommaren varnade

Länstyrelsen i Skåne att tramadol har efter cannabis blivit den vanligaste drogen bland ungdomarna som kommer till behandlingsmottagningen Maria Malmö. 

Tramadol är ett narkotikaklassat läkemedel som är nära besläktad med morfi...

Please reload

Föredrag till anhöriga 2 feb. 2019

January 23, 2019

1/2
Please reload

Recent Posts